Dětské aktivity

PŘIHLÁŠKA DO ZÁJMOVÉHO KROUŽKU – děti

Přihláška

Název kroužku:


Zájemce:
Rodič (zákonný zástupce):


1. Poskytuji tyto své osobní údaje dobrovolně společnosti fitPULS s.r.o.

2. Zavazuji se dodržovat provozní řád společnosti fitPULS s.r.o., respektovat jeho stanovy a při své návštěvě se řídit pokyny služby a dodržovat pravidla slušného chování.

3. Podpisem stvrzuji souhlas s využitím fotografií z akcí k propagačním účelům na webu
a v ostatních propagačních materiálech společnosti.

4. Souhlasím s platebními podmínkami uvedenými na www.fitpuls.cz.