Dětské aktivity
TÁBORY 2018Stalo se již příjemnou letní tradicí pořádání  příměstských táborů. Snažíme se dětem naplnit jejich prázdninové dny a nabídnout jim od všeho kousek - sportujeme, hrajeme si, vyrážíme na výlety a také zaměstnáváme naše šikovné ručičky - tvoříme a vyrábíme. Prostě každý si ukousne kousek toho, na co má chuť :)¨
NOVINKOU v roce 2016 byl pobytový tábor pro děti, které si ještě netroufnou na delší pobyty mimo domov a také budeme v poměrně malé skupině, takže se i ostýchavější dítka budou cítit jistěji.
Tábor se vyvedl také v roce 2017 a tak si ho opět zopakujeme :)


TERMÍNY PŘÍMĚSTSKÝCH TURNUSŮ:
I. 9.-13.7.  - TENISOVÁ ŠKOLA, 2200 Kč
- TVOŘIVÁ DÍLNA, 2350 Kč

II.23.-27.7. - JÓGA, 2200 Kč
- TENISOVÁ ŠKOLA, 2200 Kč

III.30.7.-3.8. - ZA POKLADEM RYTÍŘE BRTNÍKA, 2200 Kč
- PROTANČÍME STŘEVÍČKY, 2200 Kč

IV. 4.-10.8. - POBYTOVÝ TÁBOR JAVORNÍK (Šumava)-OBSAZEN

V. 13.-17.8. - JÓGA,2200 Kč
- MALÝ VELKÝ ZDRAVOTNÍK, 2200 KčVŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Pořadatel příměstského tábora:
fitPULS s.r.o., Martinická 989/7, 197 00 Praha 9, IČO: 28439619, DIČ: CZ28439619

Přihlášení dítěte
Na příměstský tábor mohou být přihlášeny děti od 5 do 15 let. Dítě je na příměstský tábor přihlášeno doručením závazné přihlášky a zaplacením dané částky. Přihláška musí být řádně vyplněna spolu s podpisem zákonného zástupce (dále jen rodič).  

Platba
Rodič se zavazuje  zaplatit cenu tábora dle termínů uvedených v závazné přihlášce. V případě nezaplacení částky v řádném termínu je přihláška neplatná a místo na tábor není rezervované. V krajních případech je možné se s pořadatelem dohodnout na posunutí termínů plateb a místo zůstane rezervováno.  Pokud bude na poukaz přispívat zaměstnavatel, je nutné se s pořadatelem spojit nebo napsat na druhou stranu přihlášky údaje o zaměstnavateli (název, adresa, bankovní spojení, IČO, DIČ), aby pořadatel mohl vystavit fakturu.
Údaje pro platbu jsou:  účet č. 112302329/0800, hotově na recepci fitnesscentra (adresa: U Parku 1, 182 00 Praha 8-Březiněves)

Cena
V ceně je zahrnuta strava 3x denně (přesnídávka, oběd, svačinka), pitný režim, dopravu na výlety (cena nezahrnuje jízdenky na MHD v Praze), náklady na zajištění programu, vstupné, odměny. Oběd pro nás zajišťuje restaurace Trattoria Famiglia, Březiněves. V den, kdy se konají výlety bude oběd zajištěn operativně v místě pobytu.   


Podmínky pro zrušení pobytu
Kdykoliv před začátkem tábora má rodič právo zrušit pobyt písemně. 
Stornovací podmínky jsou následující: 
do 30 dnů před začátkem tábora se vrací 100% z celkové ceny
do 14 dnů před začátkem tábora se vrací 50% z celkové ceny
do 4. dne před začátkem tábora se vrací 30 % z celkové ceny  
nic se nevrací při zrušení od 3. dne před nástupem pobytu a při nenastoupení pobytu 
Při získání náhradníka rodičem, vrátíme rodiči plnou cenu.

Upozornění
Rodič je zodpovědný za ztrátu nebo škody způsobené jejich dětmi, které způsobí úmyslně nebo činností, která je v rozporu s táborovým řádem. 
Rodič poučí své dítě o naprostém zákazu užívání jakýkoliv omamných látek a opuštění objektu/prostoru tábora bez vědomí dozoru.  
Neručíme za případnou ztrátu cenných věcí (mobilní telefony, zlaté šperky, atd.), proto nedoporučujeme tyto věci brát s sebou.
Děti nejsou pojištěny ze strany pořadatele !!!
V případě hrubé nekázně či nezájmu o připravený program může být účastník vyloučen z tábora.
Další ustanovení
rodiče předají dítě ve zvoleném čase od 8:00 do 8.30 hodin nebo dle dohody v jiném čase
lektorky odpovídají za děti od doby převzetí dítěte od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům či jimi pověřeným zástupcům předají
lektorky jsou pověřeny předat dítě jen zákonným zástupcům a osobám jmenovaným na přihlášce
na tábor jsou přijímány děti zdravé, bez příznaků onemocnění (zvýšená teplota, hnisavá rýma, silný – dráždivý kašel, průjmy, zvracení, atd.…)
rodiče jsou povinni vždy při předávání dítěte lektorce oznámit jakékoliv změny ve zdravotním stavu dítěte či jeho chování. Onemocní-li dítě v průběhu dne, lektorka oznámí tuto skutečnost rodičům a ti jsou povinni v co nejkratší možné době si dítě vyzvednout 
stane-li se úraz, zajistíme dle závažnosti ošetření dítěte. V každém případě tuto vzniklou skutečnost řešíme a to neprodleně s rodiči či zákon. zástupci. Při vážném úrazu je volána rychlá záchranná služba.

Společnost fitPULS s.r.o. si vyhrazuje právo změnit program příměstského tábora.

CO S SEBOU NA PULSÍKŮV PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR


- vyplněné prohlášení rodičů o bezinfekčnosti
- sportovní oděv a obuv, pokrývku hlavy (dle počasí), kapesníky
- přezůvky do tělocvičny
- láhev (nejlépe podepsanou)