Fitness
Dětské aktivity

Shop, cykloservis


replicas breitling|kopior klockor|replika klockor

POSILOVNA

Provozní řád posilovny


1.Personál  fitcentra   zajišťuje   celkový   provoz  posilovny. 
V pracovní době neplní funkci osobního trenéra či konzultanta výživy a tyto služby nejsou v ceně       základního vstupného.
2. Cvičenci užívají prostory posilovny pouze k účelům, ke kterým jsou prostory určeny a dodržují v těchto prostorách všechny zásady bezpečnosti, hygieny a       požární ochrany.
3. Vstup do posilovny je povolen pouze po přezutí, v čisté (doporučujeme pevné) obuvi.
4. Vstup je povolen pouze v čistém sportovním oblečení
5. Při cvičení používejte vlastní ručník. Chráníte tím své zdraví a koženkový potah laviček a posilovacích strojů před agresivním působením potu.
6. Činky, osy činek a další kovové předměty neodkládejte na koženkový potah laviček a posilovacích strojů. Na koženkové potahy je zakázáno stoupat v obuvi.
7. U náročných či nebezpečných cviků mějte u sebe vždy dopomoc.
8. Činky odkládejte na podlahu tak, aby nedošlo k poškození činek či podlahy.
9. Po ukončení cviku uveďte stanoviště do původního stavu. Závaží nenechávejte na osách. Všechny kotouče, osy činek a jednoruční činky mají v posilovně své místo. Po ukončení cvičení je proto na toto místo vraťte.
10. Všichni cvičenci jsou povinni dbát pokynů zaměstnanců fitcentra či dalších provozovatelem pověřených osob a jsou také povinni respektovat  a dodržovat jejich veškeré pokyny a nařízení.
11. Neobtěžujte ostatní cvičence nadměrným hlukem, špínou či zápachem
12. Používejte posilovací stroje v souladu s jejich určením
13. V celém prostoru posilovny platí přísný zákaz konzumování potravin, kouření, používání otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů . Povoleny jsou       pouze nealkoholické nápoje v plastových obalech. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostor fitcentra zakázán.
14. Fitcentrum je v provozu dle stanoveného časového rozvrhu, který musí být bezpodmínečně dodržován. Prostory Sportovního centra Březiněves je třeba opustit do konce pracovní doby. 

           UMÍSTĚNÍ LÉKARNIČKY: u obsluhy fitcentra