Fitness
Dětské aktivity

Shop, cykloservis


SATRIA NUSANTARA

ÚTERÝ 18:00-19:00
SOBOTA 8:30-10:00


ČASTO SE PTÁTE, CO JSME TO VLASTNĚ V INDONÉSII CVIČILI.


Historie
Satria Nusantara (SN) je aktivní, moderní a stále se vyvíjející sport. Kombinuje fyzickou stránku s duševním tréninkem. Základy Satria Nusantara položil v roce 1985 v Jogyakarte Dr. Maryanto, který vytvořil sport na základě tradičních vědomostí z Indonésie a jiných asijských zemí. V různých provinciích Indonésie nyní existuje přes 100 poboček se členy od 16 až do více než 70 let, ženami i muži. 
Vetšina členů je motivována léčbou nemocí od chronického astmatu, cévních onemocnění, neurologických chorob a onemocnění vnitřních orgánu až po virová onemocnění. Jiní si chtejí zlepšit fyzickou kondici nebo rozvinout svou skrytou sílu. 
V roce 1989 bylo zahájeno cvičení SN v Delft v Holandsku, kde se nyní rozrostlo do čtyř klubů v Amsterodamu, Haagu, Rotterdamu a Zoerermeer. Holandská organizace se stala centrem pro rozšiřování sportu SN v Evropě. 
V České republice bylo zahájeno cvičení Satria Nusantara z iniciativy Ing. Rachmy Soebajo, prezidenta České federace tradičního karate Fudokan, ve spolupráci s organizací v Holandsku a za podpory Indonéského velvyslanectví. V roce 1997 pozval ing. Soebajo do Prahy na Mistrovství Evropy TKF holandské cvičence SN na exibici a poté byla založena organizace SN v ČR. V současné době je naše centrála na Praze 8-v Březiněvsi.
Kromě spolku nabízejícího alternativní léčení a sport k udržování kondice je Satria Nusantara klub, který se stará také o další (rekreační či společenské) aktivity pro své členy.


Satria Nusantara kombinuje fyzickou a duševní stránku cvičení. Toto cvičení má dva hlavní účinky, jednak posiluje činnost vnitřních orgánů (tím dokáže odbourat některá jejich onemocnění) a zároveň rozvíjí tělesnou stránku člověka. První z nich vyústí ve zlepšenou fyzickou kondici a zvýšenou odolnost proti nemocem, druhý umožňuje blíže poznávat svou vlastní vnitřní sílu. Současně dochází (při správném provádění cviků) k harmonizaci jednotlivých energetických drah těla.

SATRIA NUSANTARA obsahuje tři od sebe neoddělitelné prvky - TĚLO, DECH a  MYSL. Tyto jsou zakomponovány do dvanácti základních sestav.

Cviky základního tréninku se skládají z deseti pohybů (jurus), trojúhelníkové techniky dýchání a soustředění.


Zdraví
Když vám lékař řekne “Pro vaše zdraví jsme udělali vše, ale více už nemůžeme. Doporučujeme vám zůstat doma a smířit se s vaším stavem”.  Znamená to, že léčba nebo léky ještě nejsou známy. Pak byste měli zvážit jiné způsoby léčení. SN vám nabízí alternativní způsob léčení vašeho problému. Logika léčení pomocí SN je následující.

Plíce

Technika dýchání je založená na dýchání ze spodního břicha (s pomocí bránice) a nosem. Vitální objem plic se zvětšuje, zejména v dolní části. Spolu s tím se pak dobře procvičují svaly hrudní a mezižeberní.

Krev

V průběhu cvičení, kdy se dech stlačuje dolů, se množství kyslíku v plicích snižuje, zatímco metablismus dál probíhá. Tento stav se nazývá metabolismus s nedostatkem kyslíku. Tento metabolismus má kvůli kompenzaci za následek zvýšení množství hemoglobinu v krvi. To je užitečné nejen kvůli získání dostatečného množství kyslíku z plic ale také pro získání podstaty stravy ve střevech, a odstranění zbytku metabolismu z těla. Jako výsledek tohoto mechanismu pak můžete pocítit, že se neunavíte snadno a vaše mysl zůstane jasná déle než dříve.

Cévní oběh

Pokud výše zmíněný druh metabolismu probíhá bez přestání po určitou dobu, může mít za následek trvalou vaskularizaci, t.j. rozšíření tepen a zvýšení počtu mikrotepen v krevním oběhu. Tato vaskularizace vede ke snížení krevního tlaku, pročištení tepen (např. odstranění cholesterolu).

Srdce

Vaskularizační proces probíhá také v srdečním svalu, čímž ho celkově ozdravuje. Vaskularizace také vede ke snížení frekvence srdečního tepu.

Mozek

Dalším výsledkem vaskularizace je zlepšení přísunu krve do mozku, čímž se zvyšuje jeho odolnost proti únavě.

Svalstvo
Opakovaným prováděním základních cviků se svaly protahují a posilují.

Trávicí systém
Dýchání břichem pomáhá břišnímu svalstvu protlačit zbytky potravy ven z těla.

Mysl
Prováděním efektivního dýchání se zlepšuje činnost parasympatického nervstva a vytváří se tak lepší prostředí pro čistou mysl.

Léčebný účinek
Satria Nusantara byl zaznamenán u těchto chorob:
bolesti hlavy, dýchavičnost, migréna, revmatismus, astma, alergie, bolesti břicha, nachlazení, vysoký krevní tlak, srdeční slabost, tělesná slabost, nízký krevní tlak, cestovní nevolnosti, malomyslnost, malarie, bolesti a záněty v krku, cukrovka , ženské problémy.......